Vinter forberedelser

Vin­ter for­bere­delser er stadigvæk et tema her i haven. Let rim­frost har pyn­tet på træerne, som det kan ses ned­er­st i indlægget. Der er ikke udsigt til rigtig vin­ter end­nu, og så længe der ikke kom­mer meget reg­ne, lad­er jeg træerne stå ude lidt end­nu. Jeg er stadigvæk igang med at fjerne noget af mossen i jor­dover­falden på bon­sai, så der ikke sam­les ekstra vand og fugt der i den kolde tid. Også fjer­nelse af bladene der stadigt hænger fast på de løvfældende træer, er en del af aktiviteterne, så der ikke sam­les svam­pe­s­porer eller små skad­edyr der.
dscf2038
En anden vin­ter­ak­tivitet er at klargøre bon­sai til udstill­ing. Herun­der ses tre Shohin-bon­sai som skal med på EBA udstill­in­gen bved Noe­landers til feb­ru­ar. Detal­jer jus­teres, og stam­merne rengøres for mos.
Den første er en Kine­sisk Kork Bark Elm, som især skulle rens­es for mos på stam­men. Den bløde bark sug­er vand og fugt til sig, og det trives mossen rigtigt fint med. Men det kan med­føre at træet dan­ner rød­der i mossen højt oppe på stam­men, og at barken råd­ner væk. Der­for rens­es det for­sigtigt af med en blød eller mellemhård børste. Grene jus­teres let så de frem­står bedst muligt uden blade.
Jeg havde også fat i en Kine­sisk Enebær, som skal med i samme Shohin opstill­ing. Shari og Jins havde brug for at blive blive børstet rene, og ny ble­gende lime­sul­phur, der både præ­par­erer det døde træ på bon­saien og bleger det. Jeg maler det ble­gende mid­del på snarest, og sæt­ter så træet ud så det ned­tones lidt af vind og vejr inden udstill­in­gen, og dermed frem­står mere naturligt.
dscf2042
Et andet træ der er arbe­jdet på er en Taxus Bac­ca­ta, Europæisk Taks. Små jus­teringer af min­dre grene, og mos renset af stam­men.
dscf2041
Iøvrigt er alle de viste bon­sai startet fra råma­te­ri­ale for lidt mere end 10 år siden.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: