Vand!

Vand i haven til­fø­jer en ekstra dimen­sion. Der­for kunne det også være rart om DMI´s prog­nose om regn fra oven vil holde stik i dag. Her er knasende tørt i Freltofte på Midt­fyn. Med stærk mis­un­delse så jeg reg­nen dryppe i Køben­havn i går i pausen på VM-fod­bold sendin­gen.

L1013965
Åkan­den har vand nok.
Jeg van­der dagligt, også når det reg­n­er (?!?). Det lyder tos­set, og ser også sådan ud hvis man kunne se det ude­fra. Men bon­saifolk, er nød­saget til også at vande træerne i skåle (bon­sai) selvom der kom­mer en byge. Nogle træer vil få vand nok ved en reg­n­byge men på de som har blade, der dækker hele skålen, vil van­det løbe ud over skålen uden at komme ned i jor­den til rød­derne. Der­for er det nød­vendigt også at vande de bon­sai selvom der kom­mer en byge.
L1013925
En del planter i haven har det stadig fint, for­di vi har efter­van­det mens det har været meget tørt her. Alt i Lis­beths have er omplantet, fly­t­tet og nyplantet i efteråret/eftersommeren sid­ste år og i foråret. Så det er nød­vendigt at vande, så planterne ikke går tabt. Det koster lidt når reg­n­vand­stanken er tømt, men det koster mere, plus ærgrelser, ikke at gøre det.
L1013823
Andet lid­er under var­men og den lange tørkepe­ri­ode. En nysået vild plæne i foråret har næsten ikke spiret som øns­ket, så det skal efter­sås for at få den blom­stereng vi gerne vil have i æble­haven. Krukker van­der vi selvføl­gelig ofte, for de tør­rer også hur­tigt i den her som­mer. Jor­den er knastør og ikke til at grave i, og apro­pos vand, så går jeg netop og ven­ter på at reg­nen skal bløde jor­den op. Så vi kan få gravet ud til det vand­hul vi gerne vil have etableret. Det reg­n­er ikke end­nu, og vi ven­ter .…
 
Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Vand!”

 1. Her har det silet lige så stille ned hele dagen. Ved­erkvæ­gende — som et gam­melt ord siger. Sand­jo­den trængte meget til en optankn­ing. Sjovt som man kan føle sig helt som gæst i sin egen have på sådan en dejlig reg­n­ve­jrs­dag, hvor fugle, vin­bjergsne­gle og alle de andre tror de har den for sig selv…

  1. Godt der kom vand til Jer. Vi ven­ter på at de sorte sky­er som ses derude slip­per dråberne fri. Som­mer­regn kan være dejligt og kan have sin helt egen stemn­ing som du har oplevet.

 2. Nej, hvad er der sket her! Nyt lay­out og mulighed for at kom­mentere — det må jeg prøve 🙂
  Jeg håber at I også har fået regn nu? Vand giv­er liv og jeg kan forestille mig at du har travlt med at holde liv i de smukke bon­sai. Jeg har selv haft mit med at vande alle krukkerne og jo jeg har også van­det ros­er. Mine store hort­en­sia lig­ger stadig lidt hen ad jor­den på trods af alt det vand vi fik søndag og mandag.
  Et vand­hul lyder hyggeligt.

  1. Hej Lis­beth
   Ja, lay­outet er nyt og tak for kom­mentaren. Det har heldigvis reg­net, ikke helt nok, men dog noget. Heldigvis også en stille regn, som ikke har øde­lagt men bare gavnet.
   Bon­saiene kræver daglig pas­ning med vand. Jeg har mange meget små bon­sai, som hur­tigt tør­rer ud. Skal vi afst­ed nogle dage bliv­er de sat ind i skyggen i en kølig bygn­ing så de kan klare sig.
   Hort­en­si­aerne har aldrig været så flotte før, og heldigvis står de opre­jst end­nu. Håber dine kom­mer sig.
   Hilsen
   Morten

 3. Her har det også reg­net i 2 1/2 dag, stille og roligt, håber da for jer at I snart for regn, det har været rigtig godt til alle vores planter, vi har fak­tisk også van­det uaf­brudt, ellers havde vi INGEN have. Det havde I nok heller ikke, kan godt se at planterne trives :-). Det havde så den fan­tastiske ulempe at dræber­sne­g­lene er vågnet op til dåd, da van­det nu også er kom­met uden­for haven, 278 stk har jeg hakket med spaden til aften, føj for en hel masse. Nå men det var ikke det jeg ville ind på, det var din vilde blom­stereng. Vi såede også en vild blom­stereng her i foråret og har slet ikke fået det ud af det, som vi ønskede, bla. pga. af tørken. Hvis du gider, kunne jeg godt tænke mig at høre hvad du har gjort. Vi har sprøjtet to gange, derefter fræset to gange og trom­let og sået. Desu­den købt frø det rigtige sted, kan ikke lige huske navnet, men de er spe­cial­is­ter i græss­er og vilde blom­ster. Vi havde andre to bede der blev sået til med vilde blom­ster sent på efteråret og de har stået fan­tastisk, men blev også van­det. Selve området med blom­steren­gen er ikke blevet van­det, men det virk­er ikke som om, at det kun er der­for. Mange have­hilsner Mar­git

  1. Hej Mar­git
   Der er ingen tvivl om at I har gjort alt det rigtige med “pro­jekt vild blom­stereng”. Det er der­for uden tvivl man­gel på regn, som har sat en stop­per for suc­ce­sen. Jeg har nu ikke været så grundigt vedr. jord­for­bere­delse. Vi har et min­dre are­al med æbletræer og mass­er af mos i plæ­nen. Så jeg har revet mos og en del græs af, og derefter spredt en god kom­postjord i det tidlige forår. Frøene jeg købte hjem fra Eng­land hos Sarah Raven var bereg­net på fugtig jord, da jeg antager mossen trivedes pga. fugt. Men da det siden jeg såede næsten ikke har reg­net, så har jor­den været tør, og jeg kun har van­det efter en enkelt gang, — ja så måtte det mis­lykkedes. Selv planter, der trives i tørre jorder, har brug for fugt til at spire. Jeg tror at en del af frøene såmænd nok beg­y­n­dte at spire, men på det kri­tiske tid­spunkt efter frøene bry­der og til de etablerer rod til van­dop­tagelse, er det gået galt. De har sim­pelthen ikke fået fugt nok til at over­leve det stadie.
   Nu prøver jeg igen, og overve­jer en anden frøb­land­ing, — måske et miks mellem frø til tør jord og en til en gen­nem­snitlig fugtig jord. Så må noget af det da spire.
   Ide­alet er en græs­plæne med vilde blom­ster, og nogle løgvæk­ster, som kan klippes ned i efteråret og ellers stå urørt. Vi får se om det lykkedes i næste forsøg. Må vejret være med os 🙂
   Hilsen Morten

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: