Vand og ukrudt

Mæng­den af vand er tilsyneladende lig med mæng­den af ukrudt. Ukrudtet har været lidt vanske­ligt at komme efter hele vejen rundt, da reg­nen, udover at opformere livs­betingelserne for ukrudtet, også har holdt have­men­neskene inden døre noget af tiden. Slemt er det ikke rigtigt blevet da den cen­trale del af den rel­a­tivt ny (lidt over et år gam­mel) anlagte have, er blevet holdt pænt hen­over foråret. Det sid­ste nøk er taget, og så er det bare at efter­leve den gode haveregel om at tage hvad man ser på sin vej. Og det er ikke meget når staudebe­dene antager så eksplo­siv en tilvækst som det er til­fældet i år.
 
DSC02483
Trods kulde-tilbages­lag i foråret, så er de nye bede allerede fyldt op til bris­tepunk­tet. Ikke mindst er bedene nu ved selv at anlægge deres egen stil, ved at blande frøsåede planter af egen avl, med det mere etablerede. Det giv­er den naturlige frodighed og til­fældige skøn­hed, man ikke kan plante sig til sådan helt almin­deligt mekanisk.
DSC02442
Som­merblom­sten Skøn­hed­sø­je blevet for­spiret indendøre i feb­ru­ar, men det var nu ikke nød­vendigt, da den har spredt sine frø i store mængder, som nu gror tæt. Da de også står i vejen et par sted­er, er der nu tyn­det ud, og små­planterne er fly­t­tet til et tomt område. Gratis planter er altid velkomne.
DSC02460
Vi er ind­budt til have­blog­ger træf­fet i Havesel­sk­a­bet den 21. juni, men udland­sre­jse og arbe­jd­sre­laterede forpligtigelser adskiller os desværre for at være med. Med håb om delt­agelse en anden gang.
På billed­erne ses resul­tatet af det som blev plantet sid­ste år, og til­ført et par ekstra ros­er her i foråret.
 
 
 
 
 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: