Vand krukkerne i regnvejr

Det reg­n­er indimellem helt pænt/meget i disse dage. Billedet med udsigt fra haven og udover mark­erne er taget lige efter gårs­da­gens reg­n­ve­jr. Men det bety­der ikke at vand­kan­den nød­vendigvis kan holdes i ro, selvom reg­n­by­erne kan være kraftige. Mange planter og krukker har løv, der dækker hele krukken og der­for kom­mer der ikke altid ret meget vand ned gen­nem bladene inden­for krukkens diam­e­ter.
DSC00840
Etablerede planter, der vokser frit i jor­den, vil have rød­derne bredt bedre ud og kan opsuge det vand som ikke når igen­nem helt inde ved plantens midte. Omvendt med planter i krukker, hvor pot­tens diam­e­ter stop­per mulighe­den for at række ud til den fugtige jord.

DSC04429
Kæmpe Skæl­hoved, Cephalar­ia gigan­tea.
 
Der­for bør man altid tjekke krukkerne igen­nem efter en byge, for at se om de skal efter-van­des. Til­før også gød­ning løbende gen­nem væk­st­sæ­so­nen, da nærin­gen i jor­den vaskes lang­somt ud når der van­des. Planter der er frit udplantet klar­er sig bedre, da de får til­ført naturlig gød­ning gen­nem døde insek­ter, dyrek­sre­menter, og ned­vis­net plantet­ma­te­ri­ale. Der­for kan det dog alligev­el anbe­fales at gøde tæt­plant­ede bede hen­over sæso­nen, da naturen ikke selv vil kunne føde den mængde planter, der ofte er sam­let på små områder.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: