Vand i sigte

Mørke sky­er trækker lang­somt op over vores lands­by, Freltofte. Men det er efter­hån­den svært at tro på der også kom­mer noget ud af det, for det reg­n­er som regel, hvis det endelig reg­n­er, i området ude­nom. Reg­nen stop­per altid en lille km fra vores matrikel, og det er da til at blive småfrus­tr­eret over at se våde veje og haver så kort her­fra, mens hav­erne her snarere er til aus­tral­sk ørken, end end frodig engel­sk have og en grøn japan­sk have.

L1014340
Den gule Dahlia har fan­tastiske og meget store blom­ster.
Men så har det da holdt tørt til at bygge ny ter­rasse i den japanske have, som der kom­mer billed­er af en af de næste dage, og trævær­ket er fint tørt til at blive malet — rigeligt tørt. Men jeg vil alligev­el google efter en reg­n­dans, som kan sikre at de mørke sky­er der siv­er over himlen, også  vil kaste vand af sig i det fynske, så det også hold­er hvad mete­o­rologerne har lovet.
L1014336
Lis­beth fjern­er visnede blom­ster­hoved­er, så blom­strin­gen kan fort­sætte, frem for frøsæt­ning.
Dead­head­ing, plukn­ing af afblom­strede blom­ster­hoved­er, er vigtig beskæftigelse i den blom­ster­rige del af haven, så fort­sat blom­string sikres frem for frøsæt­ning. Senere vil vi lade blom­sterne sætte frø, som høstes til næste års som­merblom­ster. Men også ros­er og en del andre blom­strende planter vil have gavn af at få fjer­net visne blom­ster­hoved­er.
Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Vand i sigte”

  1. Bliv nu ikke alt for opti­mistisk / løsslup­pen ;-), regn hvad er det ;-).…… Det er ihvert­fald svært at holde have, selvom vi van­der, van­der, van­der og van­der. Men som min mand og jeg snakkede om, da vi sad ude og spiste igen, igen, igen og igen, det er jo også fuld­stændigt fan­tastisk at kunne det, det er nor­malt det vi drøm­mer om, så vi kan ikke få alt. Jeg ville frygtelig gerne fylde nogle huller ud i haven, men det giv­er ingen mening i dette vejr og jeg / vi elsker jo også at sid­de ude langt ude på afte­nen og nyde det, alt det vi trods alt har. Det gælder jo også om at være taknem­melig og DET er jeg 🙂

    1. 🙂 Jamen nu reg­n­er det jo — lige så stille starter det her til formid­dag. 😉 Men ja, det er en fan­tastisk som­mer, og vi har også snakket om at der jo ikke er nogen grund til at tage til Ital­ien, som vi hold­er meget af, når det sådan et vejr her­hjemme. Vi har stort set ikke spist et måltid inde siden midten af foråret. Og så ser det heldigvis ud til at fort­sætte, når den liv­givende regn stil­ner af igen. Så vi er skam taknem­melige omend tørk­er­amte i særlig grad her i området.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: