Tulipantid og træflytning

Fan­tastisk at gå i haven i disse dage, med tæt på indi­an sum­mer tem­per­a­tur­er. Det er en god tid for haven, og for have­folket. Og slet ikke dvaletid for alle staud­er eller som­merblom­ster end­nu. Frosten er ikke i nærhe­den af den fynske matrikel og kan ikke spe­jdes i horison­ten. Der­for står Dahli­aerne også stadigvæk i jor­den. Det får de fleste af dem lov til indtil den første lette nat­te­frost dukker op.

Mag­no­li­aen får ny plads.

Der er rigeligt tid til at ommøblere haven. Fly­t­ning af både staud­er, buske og min­dre træer (som ikke har stået på deres plads for længe), kan fint gøres nu. Det samme gælder nyplant­ning.

Tulipantid

Tuli­pan­lø­gene kan sættes i krukker og gøres klar til foråret. Det gør jeg i det kom­mende afs­nit (kom­mer tors­dag) af Gart­nerens Have-TV. Jeg fly­t­ter også et Mag­no­li­a­træ, og taler om nyt­tevær­di­en af ned­faldne blade.

Det han­dler bla. om tuli­pan­løg i Gart­nerens Have-TV næste gang.

Husk, du får en gratis måneds prøve­abon­nement når du melder dig til. Du kan afmelde når som helst. Det koster kun 59,- kr. om måne­den efter den gratis måned, og du får en ny inspir­erende video hver uge. What’s not to like 🙂

Meld dig ind og vær med i haven. Næste afs­nit er online på tors­dag, den 11. okto­ber her på siden. Se teaseren herun­der.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: