Tsukubai på vej

En del af min have (Lis­beth hersker over en anden del af haven) er indret­tet til mine bon­sai. Og den del er også anlagt med inspi­ra­tion fra mine ture til Japan. Lige nu (Juli 2016) har jeg etableret det grundlæggende, og herun­der en Tsukubai. Der skal stadig beplantes omkring arrange­mentet, men herun­der er den rå del af arbe­jd­sprocessen i billed­er.

DSCF0008

Beplant­nin­gen skal bestå af primært sted­seg­rønne og skygge­fulde planter, hvor mos og et fugtigt miljø vil forekomme naturligt. Det er essensen i anlæggelsen af en Tsukubai. Oprindeligt er Tsukubaien brugt som sym­bol­sk ren­sning af hæn­der og mund før indgan­gen til nogle tem­pler og altid i te-hav­erne inden gæsterne går ind til te-cer­e­monien. Som regel er det af sym­bol­sk karak­ter, også man springer mund­skyl­let over der hvor van­det ikke er rent kilde­vand.

En Tsukubai kan anven­des i mange andre japanske have­former, da den også bruges af mere æstetiske årsager som et deko­ra­tivt haveele­ment, hvor det rindende vand skaver en anden dimen­sion og oplevelse af haven.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: