Træmassakren på landet

DSC02437-001I mange år har der ligget et økol­o­gisk land­brug lige ovre på den anden side af vejen. Det har været dejligt at vide, at der ikke blev sprøjtet med Roundup eller pes­ti­cider. Nu er land­man­den gået på pen­sion og har sol­gt areal­erne. Det er overtaget af kon­ven­tionel stor­drift, og selvom det uden tvivl har været slid­somt, at være en økol­o­gisk land­mand med gam­le mask­in­er og salg på torvet i Odense, så er det trist at se det gå tabt.

DSC02433

Det tager lang tid at opbygge økol­o­gisk drift og god­k­endelse, så vi havde håbet nogle ville overtage det, som det var. Gerne mod­ernisere og måske gøre det mere rentabelt og effek­tivt. Men beholde økolo­gien, og den sund­hed det skaber for både miljøet og os, der spis­er det, der kom­mer ud af det. Ikke at vi på nogen måde er økol­o­gisk fanatiske og meget prin­cip­faste. Men der må gerne være lidt for­nuft i tin­ge­nes til­stand.

DSC02441

Man må vel anskue det hele lidt prag­ma­tisk og acceptere den del og måske nødtvunget tænke, at så må det være sådan, hvis ingen vil dri­ve jor­den videre som økol­o­gisk land­brug. Men lige nu er vi så også vidne til, at at alle mark­er tilsyneladende lægges sam­men. Ikke næn­somt ved at udtyn­de de lev­ende hegn, der afgrænser de måske for små jord­lod­der. Men alt mejes ned med en stor effek­tiv træfæld­nings­mask­ine. Gam­le egetræer og en allé, som kunne rettes op ved udtyn­d­ing, ryger sig en tur. Men der skal sikkert være plads til store mask­in­er for at gøre det rentabelt og effek­tivt. Hver kvadrat­meter tæller.

DSC02434
Resterne af vand­hul­let, der før var omgivet af træer.

Træer der er 50 år og lidt til, fældes til fordel for effek­tivis­er­ing. Noget, er der nok en for­nuftig fork­lar­ing på (håber jeg), men andet er tydeligvis man­gel på både æstetisk sans og man­gel på omtanke for fugle og insek­tliv. Man­gel på omtanke for omgivelserne, og ingen hen­syn til naturen. Vand­hul­let, som var afgrænset af småtræer på marken, er også ved at blive ryd­det. Der tabes måske 100 kvm land­brugsjord, men i min optik er det værre, at der ryger et vand­hul med den gavn, som det gør for naturen.

DSC02425
Naboen bevarede de gam­le Kas­tan­jetræer ved ind­kørslen. Tak for det.

Hos naboen har de bevaret det meste af en gam­mel alle af Kas­tan­jetræer. Enkelte måtte nedlægges da der skulle bygges et nyt hus, men der blev bevaret, hvad man kunne. Selv fælder vi kun træer, der er i fare for at vælte, eller tyn­der ud af hen­syn til lyset og styrkelsen af de eksis­terende gam­le træer.

DSC02432

Turen langs mark­erne med hun­dene bliv­er en anden fre­mover. Nu man­gler vi bare at se hvor langt de går, og hvor lidt der bliv­er tilbage til træer og dyr. Heldigvis har vi vores egen matrikel med en lille skov, som vi bevar­er, så godt vi kan. Men trist at se på træfæld­nin­gen på den anden side af vejen, det er det.

 

 

Følg med på sociale medi­er

4 kommentarer til “Træmassakren på landet”

 1. Den prob­lematik har vi også, hvor vi bor. Den gam­le bonde var ikke økol­o­gisk, men dog så spar­som­melig, at han hellere harvede i 8 dage end brugte sprøjtemi­dler. Den nye bonde er stor­drift­sori­en­teret og lagde hårdt ud med at fælde og bort­skaffe samtlige læhegn. Jamen det er da også en god ide på de sand­ede og lette jorde, vi har her — eller noget. Heldigvis har vi også selv lidt skov at kigge på, men ager­hønsene og viberne har lidt trange kår på mark­erne.

 2. Jeg græder med jer. Jeg fat­ter ikke, at man ikke kan tage hen­syn og alligev­el lave en rentabel drift. Uden naturen og bl.a. bierne kan vi slet ikke klare os — heller ikke land­bruget. Læhegn, grønne kil­er m.m. er da til at finde plads til.
  Nedlæggelsen af det økol­o­giske land­brug er særligt trist al den stund at det går godt for de økol­o­giske land­mænd i dag. Det kan fak­tisk godt svare sig at tage hen­syn.
  Glædeligt at der også er sådan nogle som jer, der bevar­er en klat skov, selv om.…. ja du ved nok!
  Mange hilsen­er Lis­beth

 3. Åh, hvor jeg føler med jer .… og med som­merfug­lene og skrub­tudserne og frøerne pg guldsme­dene og alle de andre insek­ter og kri­ble-krable og dyr i det hele taget og den udpinte jord for resten også.
  Jeg har også fået ny nabo, men heldigvis i min­dre skala end hos Jer. Han var her imi­dler­tid forleden for at få fældet et af mine træer, som står nogle få meter fra skel ind til ham, for­di han er så bange for, at det skal grise med sine pollen om lidt. Der­til kunne jeg kun svare : ‘Nix! Ikke tale om! Og du kan godt berede dig på et værre gris­eri i nogle dage.’ Efter at have fældet alt over græshøjde på sin grund, lig­ger hans hus nu på en præsen­ter­bakke og under ben­gal­sk belysning i huset i de mørke timer, så vi alle kan se, hvor ‘fint’ der er blevet. Men jeg synes ikke, at man skal bo på lan­det, hvis naturen er et (æstetisk) prob­lem.
  Men glædeligt forår trods alt
  og mange gode ture i jeres skov!

  1. Sådan en nabo havde vi også der hvor vi tidl. boede. Han for­måede end­da at fælde et træ inde på vores grund uden tilladelse. Så der blev lidt anstrengt naboskab en peri­ode 🙂 Det er “inter­es­sant” (i man­gel af bedre ord) så forskel­ligt man kan anskue både haver og landlig æstetik.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: