Træer sat på græs

Bon­saiene er trukket af stald, og sat på græs. Det beskyt­tende uop­varmede dri­vhus har huset træerne i skåle gen­nem vin­ter­måned­erne, og er nu sat ud tidligere end nogen sinde før. I de 20 år jeg har dyr­ket bon­sai, har jeg aldrig startet i slut­nin­gen af feb­ru­ar / starten af marts med at sætte træerne ud under åben him­mel. Det meget milde vejr gør at jeg gør det nu, så træerne stille og roligt hærdes og springer ud sam­men med resten af havens træer og planter. Kun hvis der kom­mer flere dages frost vil jeg sætte dem tilbage i dri­vhuset, hvilket tager en god halv times tid. Nor­malt bliv­er bon­sai først sat ud hen i april, alt efter vejret.

Bonsai. Malus, Prydæble.
Bon­sai. Malus, Pry­dæble med nye knop­per parat til at åbne.

Der er også gang i blom­strin­gen i forårslyng, og i peber­busken Daphne mez­ereum Album som altid starter blom­strin­gen i feb­ru­ar. Blom­sterne afløs­es af (giftige) gule bær hen­over som­meren.

L1010425
Forårslyng.
Peberbusk, Daphne mezereum `Album`.
Peber­busk, Daphne mez­ereum ‘Album‘.

 

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: