Top 5 bonsai — Japansk Ahorn

I den her lille serie om mine bon­saifa­vorit­ter, er det denne gang om Japan­sk Ahorn. Det er et meget oplagt valg, især når man som jeg har shohin bon­sai som min største del af min bon­sai sam­ling. De skif­tende blad­farv­er og ele­gante for­mer hos Acer palma­tum og A. buerg­e­ri­anum gør træet til en naturlig del af enhver bon­saisam­ling.

Japansk Ahorn, Acer palmatum.
Japan­sk Ahorn, Acer palma­tum.
Japan­sk Ahorn er meget tol­er­ant over­for beskæring, og sunde træer tåler også afløvn­ing. Det er naturligvis de fine blade, der får mange (og mig) til at holde af Japanske Ahorn, men også i vin­ter­pe­ri­o­den vis­er træet sin skøn­hed med de nøgne grene. Især A. buerg­e­ri­anum, tre­fliget ahorn (navn­givet efter blad­for­men), vis­er sit værd med de rødlige hvilende blad­knop­per, der ven­ter på udspring til foråret.
Japansk Ahorn i udspring, forår.
Japan­sk Ahorn i udspring, forår.
En af udfor­dringerne, er at holde løvet friskt grønt gen­nem hele som­mer­pe­ri­o­den, hvor de tyn­de blade let får svedne blad­spidser i solen. Selvom det ikke er et stort prob­lem, da de fleste udstill­inger foregår fra efteråret frem til sidst på foråret. Så det er mere et per­son­ligt æstetisk prob­lem end det er et egentligt sund­hed­sprob­lem for træet om det får disse småskad­er i væk­st­sæ­so­nen.
Acer buergerianum, Trefliget Ahorn.
Acer buerg­e­ri­anum, Tre­fliget Ahorn.
Bladbeskæring er en metode til at jus­tere energi­fordelin­gen mellem svage og stærke sider af træet, lige­som Japan­sk Ahorn tåler total afløvn­ing hvis træet er i sundt vækst.
Løbende skygge er nød­vendigt gen­nem som­mer­sæ­so­nen, og en jævn­lig kon­trol for skad­edyr er også en del af den daglige pas­ning. Jeg er dog ikke stødt på nævneværdi­ge prob­le­mer med træer, der er sunde.
De skif­tende årstider bliv­er tydelige med de Japanske Ahorns forskel­lige blad­farv­er, med rød-grønne nye blade i foråret, grønne vari­a­tion­er hen over som­meren og gule og røde blade til efteråret.
 
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: