Sweet sixteen Shohin

En helt igennem dansk bonsai.

Det er 16 år siden jeg beg­y­n­dte at forme en fuglekirse­bær fra planteskole­plante. Jeg men­er at huske jeg købte den på den nu ned­lagte Minks Planteskole på Thurø i 2000. Efter sek­sten års udvikling står træet nu i en skål af Per Toxværd. Så det er på alle måder en dan­sk bon­sai.

12-L1019187
2016, tidligt i juli. Skål: Per Toxværd. Højde: 20 cm.

En af mine favorit­metoder til at skabe shohin-bon­sai af løvfældende buske og træer, er at skære et allerede tilvok­set eksem­plar tilbage. Forde­len ved den metode er at spare den tid det ellers tager at udvikle en tyk stamme fra stik­linger eller andre små­planter. Det er ikke meget anderledes end den alm. japanske prak­sis hvor man dyrk­er træerne i grun­den over nogle år, og lad­er nogle store grene vokse rel­a­tivt frit. Når stam­men, er udviklet til­fredsstil­lende skæres de tykke offer­grene af, som indtil da blev brugt til at fremme væk­sten. Ved min metode er der naturligvis min­dre kon­trol med udviklin­gen frem til det punkt hvor grenene beskæres, men hvis man led­er efter det rigtige mate­ri­ale med poten­tiale, er det en rigtigt god metode.

11-DSCF0983

En vigtig del af udviklin­gen, er ikke at lade træet blom­stre under­ve­js. Blom­sterne erstat­ter ny gren­vækst, og sinker dermed udviklin­gen kraftigt. Der­for er det afgørende vigtigt, at fjerne alle blom­ster­knop­per så længe man ønsker at udvikle træets gren­struk­tur og sikre nyvækst. Når bon­saien senere har opnået den ønskede form, kan man lade det blom­stre og bære frugt.

Indimellem bør etablerede bonsai have en sæson hvor man ikke lader det udvikle blomster. For at sikre at der dannes nye sunde grene, og træet ikke udpines.

Næste år er sådan et år for min Prunus avi­um (Morel el. Fuglekirse­bær på dan­sk), og jeg und­vær­er gerne blom­strin­gen for at sikre træets fremtid.

I billed­se­rien ned­er­st ses udviklin­gen frem til i dag. Jeg har ikke fotos fra det helt rå mate­ri­ale, men dog så tidligt at det er tydeligt hvor­dan træet har udviklet sig, og med tiden fået det alder­dom­sudtryk, der er en meget vigtig del af bon­saiæstetikken. Det som kun tiden kan hjælpe med, nem­lig aldrende bark som også ses helt ud i grenene. Så de sweet six­teen er ikke et udtryk for ung­dom, men end­nu bedre så vis­er det billedet af et patineret og gam­melt træ.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: