Sten er ikke bare sten

Gård­splad­sen skråstreg ind­kørslen har længe lignet noget den ikke skulle. I tidligere tid­sreg­n­ing, fra før vi, og også før de tidl. ejere beboede matriklen, blev ind­kørslen asfal­teret. Sikkert prak­tisk ud fra daværende land­mands tankesæt, men med tiden var der kom­met mange huller i belægnin­gen, som også krævede jævn­lig fejn­ing for at se hæderlig ud. Så for at undgå det og yderligere for­fald og vand­pyt­ter og mud­der fra huller og ned­slidt græs, er der nu lagt sten på.
L1013627
Ikke gran­it­skærv­er som er oppe i tiden (lidt for meget synes jeg fak­tisk), for de pass­er ikke til en gam­mel gård, men de helt klas­siske per­lesten. En naturlig løs­ning, som med et har ændret udtrykket og skabt ro. De lyse sten fremhæver nu de gam­le sten­sæt­ninger og dan­ner en fin ramme til bygningerne, og ikke mindst står det flot sam­men med det sorte plankeværk. En klas­sisk belægn­ing, som pass­er til stedet. Enkelt og bil­ligt, men det virk­er.

 
Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Sten er ikke bare sten”

  1. Susanne Jensen

    Det pyn­ter meget! Vi har også val­gt per­lesten i vores ind­kørsel — jeg kan ikke for­drage skærv­er!

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: