Staudebedets udvidelse

Som­merens nye tilt­ag er en udvidelse af de eksis­terende staudebe­de. Trin 2 kan vi kalde det. Der vil ske lidt mere senere, men det er mere af for­m­mæs­sig karak­ter da det han­dler om hæk af buks­bom og grussti til indramn­ing. Men da der er meget andet at lave, er det ikke sikkert det nås i år.

Det lidt kølige vejr med vek­slen mellem regn og sol er godt for de nyplant­ede staud­er, men også andre planter nyder godt af vejret. Selvom vi genre selv vil have varme og sol, er planterne mere til­fredse med skif­tende vejr sålænge tem­per­a­turen er sta­bil.

Oliv­en træet i krukke kvit­ter­er med mass­er af blom­ster, selvom kli­maet ikke er til frem­driv­else af oliven­frugter i udek­li­maet. Og så har en hengemt Amaryl­lis val­gt at gå i vækst og blomst, så den får lov at pynte selvom de ple­jer at høre en anden årstid til når de dri­ves til det.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: