Status på haven

Vi har nu haft haven siden jul. Vi har anlagt bede, grussti­er, sur­bunds-område og japan­sk have med bon­sai siden vi tog fat på haven i marts. Det går heldigvis godt med tilvæk­sten, selvom vi har måt­tet vande en del for at holde liv i planterne. Var­men har været god for tilvæk­sten, men den man­glende regn har indtil nu kostet lidt på vand­kon­toen. Vi har van­det en del, for at sikre at planter og træer får en god start. Der­for er det helt rart med regn fra oven de her dage.

Det hele ser ud til vokse pænt til allerede her første år, og vi ved af erfar­ing, at andet år sker der meget med staud­erne. Træer skal som regel ind i tred­je sæson før de rigtigt tager fat på tilvæk­sten. Japanske studi­er med bon­sai har vist, at træer der omplantes bruger første år på at komme sig, andet år på at styrke rod­væk­sten og først tred­je år kom­mer så selve løv- og gren­væk­sten for alvor i gang.

Lige nu til­før­er vi lidt hestemøg/muld til staudebe­dene for at gøde og holde vand­for­damp­nin­gen fra jor­den nede. Roserne er godt på vej, og flere springer ud de næste dage.

L1018017
Mag­no­lia sieboldii, Åkan­de­mag­no­lia.

Den japanske havedel er kom­met igen­nem forårs­blom­strin­gen, og Aza­lea skal nu klippes let for at holde for­men. De nyeste Aza­lea bliv­er ikke klip­pet men får lov at vokse frit i år for at få gang i rodsys­temet og få tilvækst. Den Japanske have skal går ind i som­mer­sæ­so­nen og vil lige­som resten af året være form frem for farve. Enkelte blom­ster får lov at live op, mens resten skaber roen. En af favorit­terne er Iris og Mag­no­lia sieboldii, Åkan­de­mag­no­lie. Åkan­de­mag­no­lia er med sin meget enkle blom­ster­form som skabt til den japanske have synes jeg, og blom­str­er hele som­meren.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: