Stativer i haven

Kla­treros­er, klema­tis, sner­le, Lath­yrus, klokker­anke etc., er alle planter, der har brug for noget at støtte sig til og kla­tre op af. I haven har vi lidt forskel­lige løs­ninger til det. I krukker har vi brugt bam­bus­pinde. I haven anven­des bl.a. udt­jente grene fra træer. De lever nu videre som skulp­turelle sta­tiv­er, mens en rose har støtte af et jern­sta­tiv. Andre sted­er er der espalier af sort­malet træ, og op af huset er det hvide stolper med over­læg­gere af lægter, som giv­er plads til bl.a. klema­tis. Alt sam­men noget, der giv­er blom­ster mulighed for at komme i øjen­højde, og med tiden også danne tag.
Det meste er plantet inden­for 1 — 3 år, så der er lidt tid end­nu før det fylder ud og giv­er den ønskede effekt af frodighed. Men det er tydeligt at dette års milde vin­ter og varme forår har sat gang i væk­sten. Som­merblom­strende Lath­yrus og klokker­anken Cobaea scan­dens ‘Alba’ vil fylde ud i løbet af som­meren, lige­som kla­treroserne nok skal nå det. På læn­gere sigt vil andre nyplant­ede kla­treros­er sam­men med klema­tis danne fine over­hæn­gende por­taler at gå igen­nem på vej ind i haven.
Et af vores grund­prin­cip­per er rumopdel­ing af haven, som gør den inter­es­sant at bevæge sig rundt i. Udover sti­er, som er i den lave del af haven, så giv­er hække og sta­tiverne rumopdel­ing i øjen­højde, mens træerne dan­ner rum­met i høj­den. Alt sam­men med til at gøre haven mere intim, og spæn­dende at bevæge sig rundt i.

02-L1012949
Lath­yrus, Ærte­blomst.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: