Spanien, Kina, Brasilien

Lan­dende har ikke en pind at gøre med WM i fod­bold, men de har noget at gøre med mine rejsemål i efteråret. Bon­sai er en ver­den­som­spæn­dende inter­esse, og som under­vis­er i bon­saikun­sten bliv­er jeg af og til inviteret ud i ver­den, for at vise teknikker og fortælle teori om bon­sai.
1-L1006482
Efterårets første måned starter med en lang tur til Kina med et meget spæn­dende pro­gram, hvor jeg bl.a. skal besøge pri­vate haver, og delt­age i bon­sai sem­i­nar­er. En måned senere går turen til Spanien hvor der står work­shops og demon­stra­tion på ske­maet. Novem­ber let­ter fly­et mod Brasilien hvor der er et meget stort entu­si­astisk pub­likum som ven­ter. Bon­sai er oprindeligt en kine­sisk kun­st­form, som senere er forfinet i Japan. Efter anden ver­den­skrig blev bon­sai kendt i USA og senere i Europa. Nu er det en ver­densk­endt kun­st­form, og træerne i skåle dyrkes på mange niveauer rundt omkring i ver­den.
L1007941

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: