Sommerminder

L1006324Bloggen her er nu på vej tilbage på sporet efter en stille peri­ode. Den del af haven der består af staud­er, æbletræer og espalier, er lige nu ved at gen­nemgå en omfat­tende foran­dring. Mere om det senere, da pausen har gjort at vi tror det godt kan tillades at se lidt tilbage. I første omgang bare til som­meren, når nu efterårets regn og rusk er på vej. Senere skal I så se at meget af det der er på billed­erne er i gang med at blive lagt fuld­stændigt om. Det samme gælder i øvrigt den japanske have, som er blevet ren­overet og ombygget i som­mer­fe­rien. Men først er her billed­er fra en dejlig som­mer i haven i Freltofte.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: