Sommer i haven

Der er som­mer­stemn­ing i haven, og selvom alt er nyan­lagt inden­for de sid­ste tre måned­er, er der noget at glæde sig over. Mængderne af blom­ster er naturligvis stadig begrænset (end­nu), men bare det, at se der er gang i de nyplant­ede staud­er og som­merblom­ster er en stor glæde.

Jor­den er til den sand­ede side, så jord­forbedring er nød­vendigt hen­over sæso­nen. Vi til­før­er bl.a. hes­temøg som både gøder, hold­er på jor­dens fugtighed ved bremse for­damp­nin­gen og har en jord­forbe­drende virkn­ing. Hes­temøget får vi fra den tidl. hes­testald på ejen­dom­men, og når det slip­per op må vi finde på noget andet. Billed­erne i dag er fra Lis­beths have.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: