Solskin kan man altid finde

Det ser ud til at solen er kom­met for at blive. En uges tid p.t. Det nyder planter, dyr og men­nesker godt af, og det er svært at bevare pes­simis­men når der er blå him­mel og solens stråler varmer.

L1010492
Bon­sai. Prunus (Kirse­bær morel), og Japan­sk Ahorn.

I de + 20 år jeg har haft bon­sai, har jeg aldrig før sat dem ud sidst i feb­ru­ar og beg­y­n­delsen af marts. Nor­malt for­bliv­er de i ly under dri­vhusets glastag, indtil engang i april. Men der bliv­er sim­pelthen for varmt i dri­vhuset nu, og det er bedre for træerne at blive akkli­ma­tis­eret ude.

L1010494

Bliv­er der flere dage med frost (gud for­byde det, tak), må de ind igen en peri­ode. Men det sker naturligvis ikke.

L1010484
Til højre i billedet øverst er en ny låge (gen­brug fra en stald) sat op, for at øge rum­fornem­melsen. Der er noget særligt ved at gå igen­nem en låge som får en til at stoppe op og være opmærk­som på at man træder ind i et nyt rum.

I Lis­bets have er der grøde i jor­den, hvor tuli­pan­er spir­er frem, og krokus danser i solen, sam­men med Helle­borus. Der sker meget de næste uger, og til som­mer vil der være fyldt med blom­ster. Jeg har lige sat en låge op, som skær­p­er opmærk­somhe­den på at man går ind i et nyt rum i haven. Senere bliv­er den malet, for­mentligt lys grøn, og vil sam­men med bøge­hækken med tiden lukke rum­met og gøre rum­fornem­melsen tydeligere.

L1010495
Krokus.
L1010504
Helle­borus.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: