Skygge i haven

I den her fan­tastiske, sol­rige, og lidt for tørre som­mer, er det rart at kunne søge ind i skyggen i ly for solen. Nu er sol­skin jo godt, men også med måde af sund­hedsmæs­sige årsager, såv­el som almin­deligt vel­be­hag når tem­per­a­tur­erne stiger. Tænk at man skal skrive om det i Dan­mark, men sådan er dette år og hur­ra for det.
Inspir­eret af Helt hen i havens artikel, som var inspir­eret af Have­folkets artikel om skygge, har jeg ladet mig smitte, og vil her vise et par skygge­pladser i vores have. Når solen står højt på himlen har vi en plads under to store Trold­has­sel i Lis­beths have, som altid giv­er skygge og kølighed i mid­dagstimerne.

L1014024
Lis­beth på skygge­plad­sen under de store trold­has­sel.
Her kan man sid­de med kaf­fen og nyde blom­ster­flo­ret uden at blive brændt af. En anden plads er med udsigt til vores eng med får, hvor skyggen indfind­er sig om efter­mid­da­gen, mens der stadig er sol på engen. I den Japanske have er der opført en overdækket plads med en bænk. Her nyder jeg ofte synet af have og udsigten til bænkene hvor mine bon­sai er opstil­let. Her er en særlig ro, og efter­hån­den som træerne vokser til bliv­er her også en mere kølig sko­vagtig stemn­ing.
Skygge­pladser er lige så vigtige som sol­pladser, og ikke mindst i en som­mer som denne skal de bruges og nydes i fulde drag.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: