Silende liv

Reg­nen silede ned i går og gav nyt liv til haven. Ærlig talt var jeg en smule bekym­ret over om reg­nen ville lade os i stikken. Vores sand­ede jord hold­er ikke længe på van­det, så nye depot­er er nød­vendigt lidt oftere end på mere fed jord.

Heldigvis åbnede de øver­ste vand­han­er sig. Alt står meget friskere og renere efter en god reg­n­byge.

 

Jordens beskaffenhed

Jord­kvalitet, eller jor­dens sam­men­sæt­ning, er afgørende for forskel­lige planters trivsel. Lerede jord­typer hold­er på van­det, men kan give en ilt­fat­tig struk­tur som ikke er gavn­lig for rød­derne. Sandet jord kan det mod­sat­te. Den giv­er mass­er af ilt, og er god til at få selvsåede træer og planter til at spire. Ulem­pen er til gengæld den ringe evne til at holde på van­det. Noget midt imellem med fed muld er det ideelle for mange havetyper. Men der er også planter, der kræver enten meget våd eller meget tør jord for at trives.

Nu er det ret omstæn­deligt at ændre en hel haves jord­type, mens man godt kan forbedre den lidt under­ve­js. Man kan selvføl­gelig få kørt store vogn­læs gode havemuld ind i haven. Men man kan også gøre det hen ad vejen, ved at bruge sin egen kom­post. Eller hente lidt ad gan­gen på den lokale gen­brugsplads. Ofte er det ret bil­ligt.

Her har vi til­ført noget god muld lidt hen ad vejen, men især når der er anlagt nyt. Hen­tet i kom­pots­bunken, og til­ført ekstra naturlig gød­ning fra hest og får. Hes­ten har vi desværre ikke mere, men når der muges ud hos fårene til­føres det enten direk­te, eller blandes med kom­postjord.

Sandet jord og plantetyper

Jor­den er bare så sandet at det ikke lad­er sig gøre at ændre jord­struk­turen sam­let set. Så dybt kan vi heller ikke grave.

Vi lever med det, og væl­ger så de planter ud, der er egnet til den jord vi nu engang er belem­ret, eller vel­signet med. Noget lykkedes. Andet må vi indse ikke vil være hos os. Der er heldigvis meget der kan lade sig gøre, og haven er frodig og tæt beplantet. Sådan som vi kan lide det.

Før jeg plant­ede roserne i haven, gravede jeg et stort hul. Dybt og bredt. Det blev fyldt med god kom­post og rosen­jord med ler i til at holde på van­det. På den måde er det lykkedes at skabe et godt gromiljø for rosen­rød­derne. Ros­er er tørstige og fore­trækker en kon­stant fugtig (ikke våd) jord for at trives.

Efter­hån­den lær­er man at finde frem til de planter der tåler tør jord, og lade dem være der ikke gør. F.eks. er det ikke lykkedes at få rid­der­spore til at vokse her, selvom det er en af mine yndlings­blom­ster.

Jeg overve­jer nu at se om den vil dyrkes i krukker med en god muld. Så kan den måske komme ind i haven på den måde.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: