Shohin-bonsai Indien

Er der Shohin-bon­sai i Indi­en? Ja, det er der. Jeg havde ikke rigtigt nogen ide om hvad der vent­ede mig da jeg i novem­ber var en lille uge i Indi­en, for at under­vise i bon­sai. Jeg havde f.eks. ikke for­ven­tet at se Shohin-bon­sai. Men der er en stor inter­esse for denne del af bon­sai, og der udvikles træer helt fra stik­linges­tadi­et og fra frø. Pga. det tro­piske kli­ma, kan man i løbet af få år udvikle gode små træer med fine stam­mer til Shohin-bon­sai, lige­som til store bon­sai.

Små træer under bearbejdning.
Små træer under bear­be­jd­ning.
Specielt dyrkes der Kine­sisk Enebær og Shim­paku. Kine­sisk Enebær har en lidt lysere og blødere vækst end Shim­paku Enebær. Men teknikkerne er de samme. Der er også en tro­pisk vari­ant, som har en løsere vækst og lysere nåle. Den løse vækst gør at den ikke er så veleg­net som Shohin, men god til mellem­store og de helt store bon­sai.
Var­men i det sydlige Indi­en, gør at der er behov for meget vand­ing til de mind­ste træer. Der­for står de i grus­be­de på bor­dene. Og de van­des delvist via et sprin­kler­sys­tem og delvist ved efter­føl­gende at vande de enkelte bon­sai der hvor sprin­kler­sys­temets generelle vand­ing ikke slår til. Vandin­gen med sprin­kler har den fordel at træerne også over­brus­es og køles, men der­for undgår man alligev­el ikke at tjekke hvert enkelt træ, for sikre at jor­den også er gen­nem­van­det jævnt.
 
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: