Så skete det

I over et halvt år har jeg arbe­jdet ihærdigt på at færdig­gøre ate­lieret som også dan­ner ram­men om kun­st­skolen. Nu blev vi helt færdi­ge med arbe­jdet, og prikken over i´et var at få sat skilt op ved vejen.
L1014016
Haven er en del af atmos­færen omkring kun­st­skolen, hvor kur­sis­terne gerne skulle kunne finde inspi­ra­tion og motiv­er, eller bare bruge haverum­met til afs­lap­n­ing. Haven er lige nu her i midt-som­meren frodig og dejlig at færdes i. En del af havestemnin­gen er afhængig af rummene og opdelin­gen. Herun­der havelåger og hække der del­er haven op. Lågerne blev færdig­gjort for nylig og som en sid­ste del af det hånd­værksmæs­sige blev skil­tet så sat op i dag. Nu skal der lige males et par havemøbler, og ellers er resten af som­mer­fe­rien sat af til alm. pas­ning og afs­lap­n­ing i haven.

 
 
 
 
Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Så skete det”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: