Portræt af en gartner

Der burde måske stå portræt af en fotograf, da det er det jeg ernær­er mig ved. Men jeg er uddan­net gart­ner, og portræt­terne her afspe­jler også den side af mig, og min inter­esse for bon­sai.

Bag­grun­den for at billed­erne her er taget, er at jeg for et lille stykke tid siden blev kon­tak­tet af min gode ven og fotograf-kol­le­ga Nico­lai Brix. Han laver ved siden af sit film og fotogra­far­be­jde, en per­son­lig billed­serie af men­nesker der har bety­det noget for ham. For et par uger siden kom Nico­lai for­bi, for at portræt­tere mig i mit eget miljø.

I tek­sten til billed­erne skriv­er han (på engel­sk):

” When you meet a per­son that has the oppo­site per­son­al­i­ty than you and keep inspir­ing you both as human and as a pho­tog­ra­ph­er you have kind of found you hero! Morten is one of the calmest and reflec­tive peo­ple I know. He is also the best tv pho­tog­ra­ph­er I know. He can do mag­ic when he tells sto­ries. Every time I’m togeth­er with him I learn new things! Thx Morten for being my friend!

This por­trait is a part of my project of going back and find the peo­ple who have had the biggest impact on me as a per­son and pho­tog­ra­ph­er.”

Portræt­terne afspe­jler vist meget godt hvem jeg er. Og dejligt at nogen ser bagom det som vi ellers altid iden­ti­fi­cer­er os med, nem­lig vores job.

Foto: Nico­lai Brix.
Nico­lai Brix er ved at stille op til fotograferin­gen i annek­set.
Følg med på sociale medi­er

3 kommentarer til “Portræt af en gartner”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: