Pause

Pauser kan være i mange længder og på mange måder. Week­enden blev brugt på en lang pause, da jeg havde givet min hus­tru et well­nes­sophold på Hvid­b­jerg Strand. Ro, afs­lap­n­ing og en god pause i hverda­gen. En kor­tere en af slagsen er det øje­b­lik hvor man husker at stoppe op, og det bør man gøre, når man egentlig er igang i haven. Stop op og og giv lige detal­jerne eller hel­he­den nogle min­ut­ters ekstra dvælen. Det er nemt bare at arbe­jde løs, og glemme at glæde sig over det, der er essensen af haven, nem­lig oplevelsen. Det kan være for­men på haven, en blåaks der står smukt og sva­jer, den japanske ahorns nye blade, eller en bon­sai hvor man kan stud­ere detal­jen og træets skøn­hed i sig selv.

Så her et par billed­er af de ting jeg har givet lidt ekstra og lang­som opmærk­somhed i week­enden.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: