Paradehusets oase

(Se galleriet nederst i artiklen).

DSC04730

Vi skulle have været på et par havebesøg i anled­ning af Havesel­sk­a­bets Åben Have arrange­ment i week­enden. Vi havde sat lørdag af til det, og turen skulle bl.a. gå til her­regår­den Gis­selfeld. Her lig­ger det. Parade­huset.

DSC04784

Dan­marks eneste pri­vate­jede parade­hus, som er et smukt gam­melt orangeri, som ikke mindst Lis­beth har øns­ket at besøge længe. De har godt nok åbent hele som­mer­pe­ri­o­den, så det var ikke pga. åben have arr. at det lige skulle være der. Vi ville også gerne have nået at se en have mere, men det blev der ikke tid til, for­di vi blev der så længe. Og for­di, som Lis­beth sagde, der ikke skulle andre indtryk ind og forstyrre det vi lige havde set.

DSC04810

Parade­huset er en oase. Det er en helt særlig stemn­ing som der er skabt af Greg Kobett, der er land­sk­ab­sarkitekt, og havedesign­er Stig Lau­rit­sen. Udover at selve stedet er fan­tastisk ren­overet, så er der også en stemn­ing som er helt sære­gen.

En del af stemnin­gen, er den imødekom­men­hed og ven­lighed vi blev mødt med. Stig Lau­rit­sen tager sig god tid til at snakke med sine gæster, og vi fik fine his­to­ri­er med på vejen, bl.a. om pot­ten som egentlig hed Konge­pot­ten, men senere blev kaldt Køben­havn­er­pot­ten, da den skulle bruges i de mere beskedne huse i Køben­havn. Fra 1860 og frem til 1950–60 blev der fab­rik­eret mange lerurtepot­ter i Dan­mark. Et af de min­dre pot­terier, der havde til huse i Køben­havn, frem­stillede denne potte i ca. 50 år. Nu pro­duc­eret den nær Luc­ca i Toscana (Ital­ien).

DSC04737

Der er krukker, opsatser, og mange planter på arealet uden­for Parade­huset. Alt sam­men sat sam­men på en måde så det ikke bliv­er for meget, ikke bliv­er for roman­tisk, og ikke virk­er rodet. Har­moni og stil er vel ordene for dette fine sted. Her kom­mer vi sten­sikkert til at vende tilbage til flere gange.

DSC04808

Parade­huset og den kvalitet (og afs­lappede atmos­fære) hele stedet oser af, er godt for havesjælen. Der er tilstø­dende dri­vhus, med plante­salg, kaffe og kage, og så er der er B&B i tilknyt­ning til Gart­nerens Anneks, som vi allerede er ved at finde plads til i kalen­deren for 2018.

 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Paradehusets oase”

  1. Meget smukt sted, kom­bi­na­tio­nen af ælde, pati­na og en sikker hånd. Når man tænker på at stedet prak­tisk taget stod for nedrivn­ing inden par­ret fly­t­tede ind, så er den et pragtværk de har skabt, dog på lånt jord. Der er sådan lidt Had­spen gar­den over den fortælling, indtil videre lever parade­huset dog i bedre form end nogensinde måske. Jeg har end­nu tilgo­de at besøge stedet, men some day.
    Ven­ligst
    Hen­rik

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: