Følg livet i Gartnerens Have

Havetips og inspiration

DER ER IKKE ÅBEN HAVE PGA. CORONA

Seneste blogindlæg

Gartnerens Have

Morten Albek

GARTNERFOTOGRAFFORFATTERHAVEBLOGGER

Gart­nerens Have lig­ger i det smukke fynske land­skab. Med havedam, have inspir­eret af cot­tage have stilen, og med bon­sai, er der sam­men med får og min­dre skov skabt en lille oase med udsigt over mark­erne.

Bloggen skrives af Morten Albek, der til dagligt er fotograf. Oprindeligt er jeg dog uddan­net væk­sthus­gart­ner med en efteru­dan­nelse i blom­s­ter­deko­ra­tion, og selvom jeg ikke har arbe­jdet med faget i mange år, klæber inter­essen for det grønne. 

Åben Have 2020

Med for­be­hold for afly­sninger pga. Coro­na pan­de­mi.

Abonner på nye blogindlæg

Abonner på blog via e‑mail

Ind­tast din e‑mail adresse for at blive tilmeldt og mod­tage påmin­delser om nye indlæg.

Om Gartnerens Have

Haven lig­ger på Nord­fyn. Ude på lan­det.

Der er en cot­tage have inspir­eret del, og et afs­nit til bon­sai.
I havens atelier/anneks rum­ster­er Ann-Lis­beth med sin kun­st og online kun­st­skole.
Fårene græss­er af ud mod mark­erne, og i havedammen svøm­mer koikarperne fre­deligt rundt. En del af grun­den er med skov, som får lov at passe sig selv til gavn for insek­ter og fugle.

Blogindlæg og video­er tager primært udgangspunkt i haven . Ind imellem sup­pleres med havebesøg fra de sted­er vi kom­mer.

Det hed­der Gart­nerens Have for­di Morten oprindeligt er uddan­net gart­ner, selvom han har arbe­jdet som fotograf det meste af sit arbe­jd­sliv.

I forbindelse med haven lig­ger Ann-Lis­beths ate­lier og online kun­stkole. Haven indgår ofte i kurs­erne, og når vi har aften­skole kun­stkurs­er er der mulighed for at bruge haven.

Morten Albek

%d bloggers like this: