Morten Albek

Fotograf — gartner — forfatter

Gartnerens Have

Gart­nerens Have lig­ger i det smukke fynske land­skab. Med havedam, cot­tage have og bon­sai, er der sam­men med får og min­dre skov skabt en lille oase med udsigt over mark­erne.

Haven blev gen­startet i 2016, efter at have ligget brak en del år. I haven er bygget et ate­lier, som har udsigt over havedammen. Der er anlagt gange og flere sid­de­pladser. Næste skridt er en køkken­have og dri­vhus.

Nyhedsbrev

Jeg udsender nyheds­brevet ca. en gang om måne­den. Lidt oftere hvis der er anled­ning til det.

Pga. teknisk bøvl med opsæt­nin­gen kan der være enkelte, der er røget af lis­ten, så tilmeld dig gerne igen. Hvis du allerede er tilmeldt får du det at vide med det samme 🙂

Abonner på nye blogindlæg

Abonner på blog via e‑mail

Ind­tast din e‑mail adresse for at blive tilmeldt og mod­tage påmin­delser om nye indlæg.

OM GARTNERENS HAVE

Gart­nerens Have lig­ger på Nord­fyn. Der er en cot­tage have i den ene del, og et afs­nit til bon­sai. I havens atelier/anneks rum­ster­er Ann-Lis­beth med sin kun­st og online kun­st­skole.
Fårene græss­er af ud mod mark­erne, og i havedammen svøm­mer koikarperne fre­deligt rundt.

Blogindlæg og video­er tager primært udgangspunkt i haven . Ind imellem sup­pleres med havebesøg fra de sted­er vi kom­mer.

Det hed­der Gart­nerens Have for­di Morten oprindeligt er uddan­net gart­ner, selvom han har arbe­jdet som fotograf det meste af sit arbe­jd­sliv.

Morten Albek

%d bloggers like this: