På vej mod jul

Fan­tastisk dag. Koldt, men stemnin­gen af at være på vej mod julen luner. Solen varmer annek­set op, og afs­lør­er desværre også man­glende vin­due­spud­sning 🙂

Adventsdekoration

I dag har jeg klip­pet grene, grønt mm. til advents­deko­ra­tion og udendørs pynt. Søndag mor­gen vil jeg så lave advents­deko­ra­tio­nen, og ikke som vi ple­jer. Resul­tatet vis­er jeg i mor­gen.

Deru­dover er dagen nydt ude i den friske kolde luft. De sid­ste krukker er vin­terbeskyt­tet, og gan­gene er revet for de sid­ste dages ned­faldne blade. Nu er det julemåned. Der er glögg i kop­pen, og brunk­ager i skålen. Det er en dejlig årstid, selvom haven er på vej i dvale.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: