På jagt efter efteråret

Alle efterår er ikke ens, og når der skal tages billed­er skal man nogle gange være på jagt efter efteråret. Sol­skins­da­gene er sjældne og efterårsløvet bliv­er bare flot­tere når der er sol­skin.

Efterårs­farverne er betinget af den afta­gende dagslængde og kulde. Når dagene bliv­er kor­tere ned­bry­des grønko­rnene som laver foto­syn­tese, og så kom­mer de under­liggende farv­er frem. De forstærkes så yderligere af kulde.

Men indtil nu har det ikke været så koldt her i vores område. Nat­te­frosten lad­er vente på sig, og det gavn­er georgin­erne der fort­sat beriger haven med deres smukke blom­ster.

Åben have i 2020

Hvert efterår ender jeg med at tænke frem mod foråret. På den måde føles den kom­mende vin­ter også allerede som noget der lige skal passere, før vi igen får fuld glæde af haven. Allerede i feb­ru­ar skal der sås som­merblom­ster. I år skal der laves lidt flere end vi ple­jer, for­di vi åbn­er haven for besø­gende.

Dato­erne fastlæg­ger vi snart og så glæder vi os til nogle dage med besø­gende og haves­nak.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: