Om Gartnerens Have

Skribenten bag

Morten Albek er man­den bag hjemmes­i­den.

Morten Albek er uddan­net gart­ner og blom­sterbinder. Men har det meste af sit liv ernæret sig som fotograf. Som gart­ner har det bl.a. budt på en tid på Egeskov Slot i de unge år efter gart­nerud­dan­nelsen med spe­ciale i orkideer og væk­sthus. Fotografi­et tog dog over og i 2004 vandt Morten prisen som årets TV-Nyheds­fo­tograf som udde­les af Presse­fo­tograf­for­bun­det. TV-kar­ri­eren har også inde­holdt en lang række have­pro­gram­mer.

En stor del af tiden med haven bruges også i bon­sai-afdelin­gen. Morten rejs­er rundt i ver­den og under­vis­er i bon­saikun­sten, lige­som han i 2008 udgav en engel­sksprog­et bog om bon­sai (som nu er udsol­gt). I dag dri­ver han en engel­sksprog­et side om bon­sai med månedlige video­er og så have­bloggen her.

Kort om haven

Haven blev omlagt i foråret/sommeren 2016, og er stadig under foran­dring. Grun­den er på 4500 kvm. En del er udlagt som skov og græs­ning til fire får. Der er udsigt over mark­er mod syd. Haven er opdelt i to hov­edaf­s­nit, hvor den ene del har den engelske cot­tage have som udgangspunkt. Den anden del, er anlagt med inspi­ra­tion fra Japan, og er primært anlagt til bon­sai dyrkn­ing.
Nu er der også kom­met et havean­neks og en havedam til, samt en min­dre laven­del­have (anlagt 2017–18). Der er stadigvæk nye tilt­ag på vej, og dem kan du følge løbende gen­nem blogindlæg og videoind­slag.

Have­bloggens for­mål er at inspirere og informere med vores egen have som udgangspunkt.

Haven er delt i flere afs­nit. Den ene del tager sit udgangspunkt i den engelske cot­tage­havestil, og en anden del er kon­cen­tr­eret omkring bon­sai.

Ved havedammen med Koi-karp­er er opført et have-anneks. I en anden lille del af haven har vi etableret et område kun med lavendler.

Blogindlæggene han­dler primært om vores egen have, men sup­pleres med havebesøg fra de sted­er vi kom­mer. Der vil også komme video­er fra haven, som både fork­lar­er og forhåbentligt inspirerer.en 

%d bloggers like this: