Oliventræernes paradis

L1011815
Tem­per­a­turen var nogen­lunde som i dag, ca. 12 graders fugtig kølig luft, som føles rimeligt frus­tr­erende målt op mod de som­merlige varmegrad­er, der ellers har hers­ket. Og det gælder sjovt nok både i Dan­mark og Ital­ien. Jeg har netop run­det Ital­iens varmegrad­er i Rom, og de kølige luft­lag i 350 meters højde over havet i Sabi­na. Her er en fan­tastisk lille plet kaldet Mon­topoli, og denne lille by rum­mer en lille oliven­pro­du­cent med knap 2.300 oliven­træer. Et gam­melt fam­i­liefore­ta­gende gen­nem mere end 350 år, beliggende på en lille top hvor der er udsigt til bjer­gene og de mange oliven­træer, hvor nogle har flere hun­drede år på dåb­sat­testen.
L1011808
Når et oliven­træ opnår en alder på omkring 100 år falder pro­duk­tiviteten og det erstattes af et nyt træ. Men enkelte træer får lov at blive stående og skabe smukke naturlige skulp­tur­er i land­sk­a­bet. Der find­es flere hun­drede forskel­lige sorter oliv­en, med hver deres karak­ter­is­tiske smag, egnet til enten oliepro­duk­tion eller til spiselige oliv­en som vi kender dem syl­tet på glas. Olien anven­des til mad­lavn­ing når der steges kød, hældes på salat­en, på piz­za­en og you name it. Ingen mad uden oliveno­lie.
L1011795
De bed­ste kvaliteter olieo­liv­en stam­mer her fra området og Sicilien. Sma­gen dannes af træets sort, og den helt lokale plac­er­ing. Luften, jor­den, van­det fra en flod, solen, blom­sterne og græsserne omkring, og skif­tende tem­per­a­tur­er, har alt sam­men ind­fly­delse på hvor­dan den årlige oliven­høst i novem­ber kom­mer til at smage. Man kan så jus­tere sma­gen ved at blade forskel­lige oliveno­li­er efter­føl­gende, for at opnå en nogen­lunde har­monisk smag, der pass­er til tidl. pro­duk­tion­er og som folk for­ven­ter at få.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: