Nye kugler i haven

Som­merblom­sterne bliv­er måske lidt trætte i krukkerne. Så er det tid til at sætte et par efterårs klassikere‑i pot­terne i stedet for de måske udt­jente planter.

Kuglekrysantemum

De fås i mange planteskol­er og hos blom­ster­han­dlere lige nu. Kuglekrysan­te­mum er blevet en pop­ulær efterårs­blomst med de ofte brændte farv­er. De find­es i mange vari­a­tion­er, med fyldte eller enkelte blom­ster.
Vi har dem altid. For­di de lyser op med nye friske blom­ster. Ofte er det som er i krukkerne lidt udpint nu, og det for­længer sæso­nen med nye blom­ster.
Der er ingen grund til at plante den over i anden jord og en større potte nu. Den er kun bereg­net til at holde de næste knap to måned­er. Og den vil blom­stre min­dre hvis den plantes om og går i gang med at vokse i stedet.
Jeg sæt­ter bare planten i en behold­er med god dræn (hul i bun­den), og der skal ikke gødes. Gød­ning sæt­ter gang i væk­sten i stedet for den plan­lagte blom­string. Vand så den ikke tør­rer ud. Men vær opmærk­som på, at kuglekrysan­te­mum ikke tåler, at stå i en behold­er med vand i bun­den. Der­for skal der helst være dræn i bun­den af pot­ten. Eller du skal have styr på vandin­gen. 🙂

Kugleformen er naturlig

Selve for­men er genetisk bestemt og alt­så ikke noget man klip­per sig til. Drøm­mer du om selv at frem­drive dem, skal man tænke på at det kræver mere nat end dag at få den til at blom­stre. Dvs. den mørke peri­ode skal være læn­gere end dagen. Der­for lukker de pro­fes­sionelle gart­ner­ier af for lyset, for at sætte blom­s­ter­dan­nelsen igang. Og der­for køber vi den frem­for, at forsøge selv at lave den.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: