Ny sti og trappe

 
l1026019
Feb­ru­ar er, så længe frosten ikke har magten, et udmær­ket tid­spunkt at at lave nye anlæg i haven. Vi har man­glet en lille gen­vej fra ter­rassen og ned i haven, og den er nu etableret. Der er lidt niveau­forskel mellem ter­rassen og haven, så der skulle laves en sti / trappe som er sta­bil. Der­for er den støbt med beton og med trædesten af mark­sten. Under­st er almin­deligt hønsenet, for at styrke beto­nen så den ikke flækker med tiden. Det skal laves i plus­grad­er, så frost ikke sprænger evt. fry­sende vand i cement­b­landin­gen. Efter­føl­gende, når det hele er hærdet efter et par dage, rens­es over­fladen med lidt salt­syre opb­land­et i vand, som fjern­er den cement­film der er tilbage.
Spæde forårstegn er også på vej, selvom der måske kom­mer et par frost­næt­ter forude.
 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: