Naturlig julepynt på lanternen

Jule­ti­den ind­by­der til hygge og julepynt. Selvom havens lantern­er er fine som de er, så kan de godt opgraderes lidt sådan en decem­ber måned. Og jan­u­ar med, hvis det skal være. Med naturlig julepynt fun­det i haven.

Lys i mørket

Om afte­nen tæn­der vi for stearinl­y­sene i havens lantern­er. Plac­eret så vi også kan se dem inde­fra og have fuldt glæde af dem. Eller når der kom­mer gæster og kur­sis­ter i Ann-Lis­beths kun­st­skole. Lys varmer i en mørk tid. Der­for kast­ede jeg mig over at få lanterne udsmykket med grønt, og noget min­dre grønt. Alt sam­men fun­det i haven og ganske gratis.

Det er sjovt at lede efter mate­ri­aler i haven. Når jeg led­er efter noget brug­bart pyn­te­grønt, bliv­er jeg sam­tidig også mere opmærk­som på detal­jerne. F.eks. på de fine kogler som Thu­jaerne bær­er på denne årstid. De har nogle meget smukke små kogler, som er grå­grønne og sid­der tæt hvis man er heldig. De fine skællede nåle/blade, er også meget fine til deko­ra­tion. Og hold­er længe udendørs i det fugtige vejr. Fugt er jo ikke en man­gel­vare i år så det prob­lem er løst.

Deru­dover har jeg taget lidt gran, mos, grene, bær­mis­pel-bær, og de smukke visne blom­sterblade fra Hort­en­sia. Der er plukket hus­løg fra en krukke i haven, som kom­mer tilbage når de har gjort deres ind­sats. En blomst fra Sankt hansurt blev der også plads til sam­men med et par små pigeonæbler fug­lene ikke havde spot­tet end­nu.

Alt sam­men helt gratis lev­eret af haven. Det er så blevet til pynt på lantern­erne, lidt juledeko­ra­tion og en dørkrans.

Både dørkrans og pynt på lanterne er bun­det sam­men med stål­tråd. Med en kop kaffe, en saks og lidt tråd gik der et par hyggelige timer med det.

Havens gaver

Vi er vel­signede med gam­le træer af vari­erende arter, som har stået her længe. Gode leverandør­er af grene og grønt. Mos find­es på et gam­melt tag på skuret. Vi dyrk­er ikke noget bev­idst til at kunne deko­rere med, selvom jeg som gam­mel gart­ner og blom­s­ter­deko­ratør, godt kunne gøre det. Men der har ikke været tid til at tænke på den slags de fire år haven har været etableret, og det er også bare at gå på jagt i haven. Lade sig inspirere af hvad der er til rådighed, og så bruge det.

Nå det er færdigt med at pynte kom­mer det retur til kom­post­bunken, og indgår i kred­slø­bet. Trå­den skal bare pilles af. Til gen­brug til et andet pro­jekt, eller sorteres til meta­laf­fald og gen­brug der.

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Naturlig julepynt på lanternen”

    1. Ja, det udvid­ede jeg med for en 30 års tid siden. Efter gart­nerud­dan­nelsen. Men nåede kun at bruge det pro­fes­sionelt et par år. ? Tak skal du have. ? Savn­er at bruge det lidt mere fak­tisk.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: