Næste have-skridt

Det næste have-skridt der tages, er etab­lerin­gen af en min­dre potager have. Potager haven er en deko­ra­tiv køkken­have, hvor blom­ster og det æstetiske er lige så vigtigt som nyt­tevær­di­en af afgrøderne. Det bliv­er i første omgang et min­dre område, og der skal også sættes et dri­vhus op. Et helt almin­deligt knap 10 kvm dri­vhus. MEN, det skal først sam­les, og jeg har ingen man­u­al da jeg har fået det foræret, og uden glas. Men den tidl. ejer, John, kom­mer heldigvis og hjælper. Så må vi se hvor­dan det går. 🙂 I dag skal det gerne sam­les, og senere males det sort, inden glas­set skal i.

Dahlia.

Status på haven

Tidligt efterår, med der­til hørende skift mellem sol og regn. Noget haven nyder godt af. Roserne er godt på vej med et hold nye blom­ster. Dahli­aerne trives igen, og som­merblom­sterne (Stolte kavalerer, Cos­mos, Skøn­hed­sø­je, Core­op­sis og Tobak­s­plante, Nico­tiana sylvestris) kør­er bare videre. Alt sam­men meget mere frodigt end for­ven­tet efter den varme og tørre som­mer. Men vand­slan­gen har også været benyt­tet flit­tigt. Nu har sky­erne taget over, og tusind tak for det.

Duft­gera­ni­um.

Vand

Havedammens beplant­ning er vok­set godt til på bare et år. “Hem­me­lighe­den” er at bruge planter nok, så de ikke står med stor afs­tand. Det meste er hen­tet andre sted­er i haven, og andet er nyt. Vand­planten Zephyran­thes can­di­da blom­str­er lige nu med sine meget sarte og smukke blom­ster. En diskret vand­plante, som man så bare nyder så meget desto mere, når den endelig er der.

Vand­planten Zephyran­thes can­di­da blom­str­er.

Van­det giv­er så meget til en have. Både med det dyre­liv, som føl­ger med. Vand­planterne naturligvis, men også lysets reflek­sion i van­det og spe­jlingerne. Sidst, men ikke mindst, lyden. Det rislende vand har en beroli­gende virkn­ing. Den får dog ikke ind­fly­delse på min dag. Der skal sam­les dri­vhus og haven skal for­bere­des på jour­nal­ist­besøg i starten af ugen. Mere om det senere.

Hav en god havedag.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: