Mens vi venter på vandet

Haven er nyetableret, og vi er nødt til at vande jævn­ligt for at holde gang i de nyplant­ede staud­er og træer. Ellers er det spildt arbe­jde.

L1017179

Var­men og solen får imi­dler­tid godt gang i væk­sten fra start af, og bedene fylder rel­a­tivt hur­tigt ud, når først planterne har fået rod­net­tet i gang efter plant­nin­gen. Men vi kunne godt bruge sådan en stille sivende nat­teregn, der kan gen­nemvæde det hele. Vi ven­ter og håber på hjælp deroppe fra 🙂

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: