Man skal ikke klage

DSC06112-001Vi klager ikke 🙂 Var­men er fan­tastisk, og det sæt­ter ny vækst igang i haven. Hvis blot man van­der. Vi har heldigvis ikke vand­man­gel her i lan­det, og nu hvor reg­n­vand­stanken for længst er tømt, van­der vi med vand­vær­kets vand. Det er klart at fore­trække at bruge et par kro­ner på vand frem­for nye planter der vis­ner ned uden. Nu er der udsigt til lidt naturligt vand for oven, og det bliv­er en sjælden glæde at se det dryppe.

DSC06117

Haven har det rel­a­tivt godt, selvom nogle planter er ramt lidt af tørken. Det er iøvrigt afgørende for næste års blom­string at f.eks. forårs­blom­strende Rhodo­den­dron er tan­ket op med vand nu. Det er nu de beg­y­n­der at sætte næste års blom­ster, og uden vand vil de blom­stre min­dre til foråret.

DSC06122

Det er iøvrigt sjovt at se hvor­dan nogle af sid­ste sæsons som­merblom­ster har kastet frø, og selv val­gt hvor de vil gro. Bl.a. har den gul-orange Cos­mos val­gt at gro mellem et par bam­bus­planter.

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Man skal ikke klage”

  1. Pingback: Man skal ikke klage – Bonsai Vaerkstedet Denmark

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: