Magnolia ugen

DSC02924-001Man kunne godt opkalde uge 17 “Mag­no­lia-ugen”.

Mag­no­li­aerne i vores have er sprunget ud og beriger os med fan­tastiske for­mer og farv­er. De er på højdepunk­tet lige nu, omend i lidt forskel­lige stadier. De læder­agtigt tykke kro­n­blade på blom­sterne er fan­tastiske at iagt­tage. De fleste træer er ret unge, og nogle fly­t­tede med fra vores tidligere ejen­dom for to et halvt år siden. Nogle er på vej til afblom­string mens andre lige er beg­y­n­dt, og det for­længer glæ­den når blom­strin­gen over­lap­per og afløs­er hinan­den.

DSC02893
Mag­no­lia ‘Genie‘.

Med tiden vil de p.t. fem forskel­lige Mag­no­lia forhåbentligt vokse sig pænt meget større, og blive en væsentlig del af forårs­blom­strin­gen i haven. Specielt den mørke Mag­no­lia Genie med sine dybt mørk­erøde farve er en oplevelse.

DSC02820

Alt er på vej lige nu med stor fart. Staud­erne spir­er i Lis­beths have, og bon­saiene er godt igang i min afdel­ing. I bon­sai-haven anlægges lige nu nye sti­er, og opsættes bor­de så der er bedre plads til træerne. Et lidt tungt og omstæn­deligt arbe­jde, som i sid­ste ende bliv­er helt fint. Det skal være rodet før det bliv­er godt.

DSC02901
Japan­sk Ahorn, Acer palma­tum ‘Desho­jo‘ i bon­sai haven, er deko­ra­tiv i sit udspring med dybt røde blade.

Det bliv­er et godt haveår. Det er helt sikkert. Og forhåbentligt når vi i mål med det plan­lagte i år.

 

Følg med på sociale medi­er

4 kommentarer til “Magnolia ugen”

  1. Igen har jeg nydt dine smukke billed­er. Genie har en meget ele­gant farve. Vi har den sæd­van­lige soulangeana. Den stod i haven og er 45 år gam­mel. Den måtte godt have været en lidt mere spæn­dend sort. men jeg hold­er selvføl­gelig af den, som den er. Og så nyder jeg din Genie på billed­er 🙂

    1. Tak Lis­beth. Et 45 år gam­melt træ har stor vær­di. Jeg ville da ønske vi kunne have plantet dem lidt før. Heldigvis har vi andre gam­le træer på grun­den. Det er meget værd. ?

    1. Vi knok­ler også for det i peri­oder. Det er svært at lade være når man gerne vil se ideerne blive til virke­lighed. Så forsøm­mer vi nok lidt rengøring og fin­ish i huset ?? til fordel for det grønne.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: