Lyset er på vej

14-L1010272Sol. Endelig. Efter en jan­u­ar med kun 17 soltimer i alt! — kom den endelig frem og serverede lys. Solen. Sneen smelter lang­somt men uden tøven, og med mildere tem­per­a­tur­er de næste dage er det forholdsvist vanske­ligt, som i vanske­ligt, ikke at få en fornem­melse for forår.

13-L1010271

Selvom kalen­der kom­bineret med en smule for­nuft har ved­taget at det ikke er end­nu, så er det det de fleste af os vist ser meget frem til. Jord under neg­lene vinker forude, og der­for sid­der vi gerne med en have­bog her i huset og lad­er op til sæso­nen. Så kan feb­ru­ar da bruges til noget for­nuftigt mens solen stråler arbe­jder sig frem til læn­gere dage.

Vin­ter­billed­er fra en optøende have, der ven­ter på at tage et skridt mere i år, efter et større om- og anlægsar­be­jde i som­meren og efteråret sid­ste år. Kom så forår!

02-L1010248

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: