Live haverundvisning

Åben have på mobil­tele­fo­nen. Da det nu ikke kunne lade sig gøre, at holde åben have pga. Coro­na, så blev det i stedet til en Face­book live rund­tur på et lille kvarter. Du kan se videoen herun­der. Den hakker lidt, da vi er ude på lan­det, og mobil­netvær­ket kun er spo­radisk i orden alt efter hvilken busk eller træ jeg gem­mer mig bagved. Men hyg dig med at se det, og hvis du tuner ind på Insta­gram https://www.instagram.com/gartnerenshave/ i mor­gen, søndag den 31. maj kl. 16, tager jeg en tur mere med fokus på nogle andre ting. 🙂

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: