Learn bonsai with Morten Albek

Det er med vil­je over­skriften er på engel­sk, for den online under­vis­ning jeg tilby­der er på engel­sk. Se mere på www.shohin-europe.com hvor du kan teg­ne et abon­nement og få nye video­er om bon­sai hver måned.

Improve your bon­sai — Improve your skills

%d bloggers like this: