Låge nr. 4

Låge nr. 4 kan nu åbnes. Det er ikke julekalen­der­tid end­nu, men havelåge-tid. Og hjem­melavet låge nr. 4 er netop sat op. Jeg har en svaghed for havelåger. Og porte for den sags skyld.

Lågens funktion

En låge, eller en port, mark­er­er, at man går ind i et nyt rum. Både fysisk og psykisk. Jeg kom­mer automa­tisk til at have en for­vent­ning om, at der må møde mig noget nyt, når jeg passer­er porten og åbn­er lågen. Det gør turen ind i, og gen­nem haven, til en anden og større oplevelse, end hvis det hele er et stort (eller lille) rum. Selv små haver vil kunne have gavn af en låge og en pas­sage, der del­er haven op. Det vil gøre haven mere inter­es­sant, og den vil virke lidt større end den er.

Lågen kan være en, der kan kigges hen­over eller den kan være høj og mas­siv. Sid­st­nævnte laves ofte for at uved­k­om­mende ikke skal kunne kigge ind. Den lave låge kan være prak­tisk, hvis hun­den på den anden side ikke skal løbe ud. Eller den kan blot være en rent sym­bol­sk adskil­lelse af havens rum.

Den låge jeg har lavet til haven, er en del af et rækværk i træ, som skal lukke lidt af for haven. Det vil tjene som et ekstra rum og indimellem som hun­degård på den ene side. Men sam­tidigt også have den mere åndelige funk­tion, at man skal gå igen­nem for at komme ind i haven. Og det giv­er en væg at stille noget op ad på haves­i­den, og sam­tidigt en fin indramn­ing af haven.

Det skaber for­vent­ninger når man møder en låge og skal se hvad der er på den anden side.

Et greb, der ofte anven­des i den klas­siske engelske have.

Design

Lågen er halvt gen­nem­sigtig med trem­mer, så man kan ane, at der er noget på den anden side. Det har også den prak­tiske funk­tion, at det sier vin­den. Hvis rækvær­ket og lågen er mas­siv, vil vin­den trække op over og ned igen med en ube­hagelig træk til følge. Når vin­den kan slippe igen­nem, undgår man træk.

I lågen er et par udskæringer. De er til pynt, og stam­mer fra havens logo. Skåret ud med en stik­sav efter det var teg­net op. Det pyn­ter alt sam­men, og giv­er haven mere sjæl. Og så er det sjovt at lave. Det bliv­er ikke den sid­ste låge der skal åbnes i vores have. Når den kom­mende køkken­have, er etableret, er der en und­skyld­ning for at lave en ny. 🙂

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Låge nr. 4”

  1. Min mand har et par gange fores­lået en låge ind til et af vores haverum. Jeg har hidtil sagt nej, men jeg kan godt se, at det gør noget godt. Flot låge (selvføl­gelig) 🙂

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: