Kompostjord, forår og hornvioler

Foråret ser ud til at bide sig fast. Selvom vi bor i det midt­fynske hvor vin­teren kan være en anelse koldere, og om som­meren en anelse varmere, end ved kys­tom­råderne, så er der mange tegn på forår.

God næringsrig kompostjord fordeles i bedene.
God næringsrig kom­postjord forde­les i bedene.

Et af teg­nene er når vi som bierne kom­mer frem fra vin­ter­hi­et og kaster os over haven som naboen beskriv­er os 🙂 I går (og i dag fort­sæt­ter vi) har vi luget bede, og fyldt ny jord på. Bedene er alle gen­nemgået med en kul­ti­va­tor, der løfter ukrudtet fri, lufter den øver­ste del af jor­den uden at skade de planter, der skal blive. En god bland­ing af kom­posteret jord og hes­tegød­ning er til­ført i et pænt lag. Bedene med grussti­er omkring blev anlagt i som­meren og efteråret sid­ste år, og har nu brug for en god starthjælp.

Hornvioler til det hvide og det gule bed.
Horn­vi­o­l­er til det hvide og det gule bed.

Bedene er opdelt efter farv­er, som gen­spe­jles hen over midter­ak­sen. De er opdelt i hvide, gule og blå/rødlige fel­ter. Der er fly­t­tet mange staud­er rundt, og i år til­føres flere. Som­merblom­ster bliv­er sået, og i går sat­te vi hvide og gule horn­vi­o­l­er ud. Horn­vi­o­l­erne kom­mer igen da det er en staude (i mod­sæt­ning til sted­mod­er), og den kaster også frø, så den kan sprede sig. Ved nat­te­frost klap­per den måske lidt sam­men, men rejs­er sig igen bagefter. Klip den gerne tilbage når den første store blom­string er ovre, da det sæt­ter ny tæt­tere vækst i gang plus en ny blom­string som resul­tat.

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Kompostjord, forår og hornvioler”

  1. Ja horn­vi­o­l­er kan helt klart anbe­fales. Jeg købte to pot­ter for måske 8 år siden. Nu har jeg horn­vi­o­l­er over hele haven, de er så kønne.
    God arbe­jd­slyst i det fine vejr.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: