Klip, klip, klip…

DSC04534
Bon­sai med god vækst klippes løbende gen­nem som­meren.
Det er højsæ­son for sak­sen i haven. De løvfældende bon­sai skal trimmes med jævne mellem­rum, men der er også staud­er, der med fordel kan klippes tilbage efter deres første blom­string.
DSC04474
Lupinen skæres tilbage, og kom­mer med en ekstra blom­string, men i min­dre omfang og stør­relse end første gang.
Dead­head­ing (afk­lip­n­ing af visne blom­ster) er en daglig lille ruti­ne, der med fordel kan fore­tages på stort set alle planter. I stedet for at planten bruger ener­gi på at sætte frø, så sæt­ter den i stedet en ny blomst). Det er især ros­er hvor det er vigtigt at fjerne de visne blom­ster, for at få ekstra blom­string. Med andre planter er det spørgsmål om man accepter­er lidt min­dre blom­string, eller om man tager et par min­ut­ter en gang imellem, og frem­mer den ekstra blom­string.
DSC04482
Lis­beth fjern­er de visne ros­er.
Lupin kan få en ekstra blom­string hvis den klippes tilbage, og det samme gælder gera­ni­um. Ofte bliv­er den anden blom­string, lige­som væk­sten, min­dre end første omgang. Men uanset, er det bedre end at lade stå til. Det giv­er sam­tidigt luft til nabo­planterne som måske er på vej til deres første blom­string.
DSC04457
Bertha afven­ter afk­lip­pet plante­m­ate­ri­ale og ukrudt, som ryger ind til fårene. 🙂
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: