Klimaforandringer og bonsai

Frost er godt. Det smukke vejr med frost og minus­grad­er, er nød­vendigt for at få slået skad­edyr ihjel, som kan gemme sig under barken eller i jor­den på bon­sai. Der­for er det for­nuftigt at lade bon­sai få lidt frost når den endelig kom­mer. Sam­tidigt hjælper kulde­graderne med at få træet i dvale, som det også har behov for. Men kli­maforan­dringerne har tydeligvis vil­let det anderledes i år.

l1025170
Poten­til­la den 21. jan­u­ar 2017. Træet har stået uden­for hele vin­teren, og alligev­el er der nye blade på vej her sidst i jan­u­ar.
Vin­teren har ikke jaget mine træer i beskyt­telse end­nu, så de står stadigvæk uden­for under åben him­mel da det har været mildt i lang tid. Kun med enkelte dages frost. Det milde vejr bev­idnes bl.a. af en Poten­til­la, der er igang med at bryde med nyt løv her i jan­u­ar. Træet har stået under åben him­mel hele tiden, så det er ikke udsat for et for varmt overv­in­tringsst­ed. Lidt over­rask­ende at se, så nu håber jeg bare det kom­mer godt igen­nem resten af “vin­teren”. I til­fælde af hård frost bliv­er det selvføl­gelig sat under beskyt­tende forhold.
l1025175
Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Klimaforandringer og bonsai”

  1. Pingback: Klimaforandringer og bonsai – Bonsai Vaerkstedet Denmark

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: