September

Sep­tem­ber kan være en dejlig måned med gode tem­per­a­tur­er.

jobsseptember

I sep­tem­ber bruger vi tiden på de her gøremål:

  • Ind­sam­ling af frø fra som­merblom­ster og staud­er
  • Fjer­nelse af visne blom­ster (dead­head­ing)
  • Vi stop­per med at gøde vores krukke­planter
  • Der gødes ikke læn­gere i den frie jord
  • Udplant­ning af nye staud­er mens jor­den end­nu er varm, så rød­derne kan nå at vokse lidt inden vin­teren
  • Skygge­gar­diner tages ned i dri­vhuset, så der er lys nok
  • For­bered optagelse af knold­planter som Dahlia til vin­terop­be­var­ing frost­frit
  • Plan­lægn­ing af staud­er o.a. der skal deles og evt. fly­ttes i sept. — okto­ber

L1022305

%d bloggers like this: