Marts

Hvad laver vi i haven gen­nem året? Der er alle mulige ting man kan gøre i løbet af året i en have. Haver er forskel­lige, om det er staude­haven eller grøntsags­dyrkn­ing, som er det man får mest glæde af. Det er også forskel­ligt hvornår man skal gøre forskel­lige ting i haven. Her er en liste over noget af det vi fore­tager os i vores have i marts.

  • Staud­ernes ned­visnede blade og stæn­gler fjernes når der ikke læn­gere er risiko for ved­varende og hård nat­te­frost. Det gøres for at sikre lys til nyvæk­sten og for at fjerne skad­edyr og svam­pesyg­domme, der kan gemme sig i det døde organ­iske mate­ri­ale.
  • Nye staud­er og planter til haven kan sættes ud når der ikke er frost.
  • Som­merblom­ster kan sås inde så de er klar til udplant­ning senere på sæso­nen.
  • Dahlia kan stadig pottes op inde så de får en god start og et for­spring inden de plantes ud i bede eller krukker.
  • Dri­vhuset rengøres så det er klar til som­meren.

%d bloggers like this: