Juli

jobs-juli

Hvad laver vi i haven gen­nem året? Der er alle mulige ting man kan gøre i løbet af året i en have. Haver er forskel­lige, om det er staude­haver eller grøntsagdyrkn­ing man synes er det man får mest glæde af. Det er også forskel­ligt hvornår man skal gøre forskel­lige ting i haven. Her er en liste over noget af det vi fore­tager os i vores have i juli.

 • Dead­head­ing. En god gam­mel dyd, der gælder juni-juli-august (og lidt senere, men der får man måske brug for at ind­sam­le frø). Visne blom­ster fjernes, så planten ikke bruger ener­gi på at udvikle frø, men i stedet nye blom­ster eller ny vækst.
 • Beskæring af blom­strende (og frugt­bærende) træer og buske som skal ske sen­est i denne måned. Så kan der dannes nye blom­ster­bærende grene til forårs­blom­strende træer/buske, der netop etablerer blom­ster­an­læggende fra sen­som­meren og hen til efteråret.
 • Som­merblom­strende buske og træer beskæres opti­malt lige efter blom­strin­gen, da deres nye blom­ster­skud dannes det kom­mende forår.
 • Beskæring af træer, så de kan nå at hele sårene inden vin­teren.
 • Gød­skn­ing af roserne stop­per med udgan­gen af måne­den.
 • Val­muer ind­sam­les og lægges til tørre og mod­ning af frøene. Med hele stæn­glen så der er ener­gi til frøene længst muligt.
 • Ned­klip­n­ing af staud­er, der er afblom­strede, så de kan få en ekstra men lidt min­dre blom­string senere.
 • Vand­ing og gød­ning af krukker. Vi bruger organ­iske gød­ningspiller der ikke svider rød­derne, eller fly­dene gød­ning i afmålt doser­ing.
 • Bon­sai klippes løbende, men blom­strende træer klippes ikke mere fra slut­nin­gen af måne­den, så de kan danne nye blom­strende grene til næste sæson.
 • Opbind­ing af som­merblom­ster, eller staud­er, der kræver støtte.
 • Hold­er øje med blad­lus som kan spules af med en god vand­stråle, uden dog at ødelægge blom­sterne. Både ros­er, Dahlia o.a. er mod­tagelige for som­merenes blad­lus.
 • Lufter godt ud i dri­vhuset, så der ikke kom­mer svam­pesyg­domme pga. stillestående fugtig luft.
 • Hold­er øje med nye spir­er fra lupin­er og horn­vi­o­l­er, som ikke skal forvek­sles med ukrudt hvis man vil have nye planter. Vi lad­er dem så sig selv stort set hvor de vil, eller fly­t­ter dem til et bedre sted.
 • Høst af kry­d­derurter. Klip­per de flerårige kry­d­derurter så der er til vin­teren. Klippes i tørve­jr så der ikke er dug/vand på urterne og ikke i mid­dag­sol så de oli­er som giv­er sma­gen for­damper. Klip­per bundter og hænger dem op i en elastik mørkt og tørt. Klip­per højst halvde­len til en tred­jedel af planten. 1–2 årige kry­d­derurter klippes ofte helt ned. Kry­d­derurterne fry­ses i frost­pos­er når de er tør­ret, så der er til vin­teren.
 • L1019106
%d bloggers like this: