April

Hvad laver vi i haven gen­nem året? Der er alle mulige ting man kan gøre i løbet af året i en have. Haver er forskel­lige, om det er staude­haven eller grøntsags­dyrkn­ing, som er det man får mest glæde af. Det er også forskel­ligt hvornår man skal gøre forskel­lige ting i haven. Her er en liste over noget af det vi fore­tager os i vores have i april.

  • Staud­ernes ned­visnede blade og stæn­gler fjernes (hvis det ikke er gjort i marts) når der ikke læn­gere er risiko for ved­varende og hård nat­te­frost.
  • Træer og buske kan gås igen­nem for vin­ter­skad­er og knækkede grene klippes/saves af med et rent snit, så der ikke så let kan komme svam­pesyg­domme i.
  • Ros­er beskæres nu.
  • Omplant­ning af træer eller andre planter i krukker, der trænger til ny jord, rodbeskæring, eller del­ing.
  • Nye staud­er og planter til haven kan sættes ud.
  • Som­merblom­ster kan sås inde så de er klar til udplant­ning senere på sæso­nen.
  • Dahlia kan stadig pottes op inde så de får en god start og et for­spring inden de plantes ud i bede eller krukker.
  • Dri­vhuset rengøres så det er klar til som­meren.
  • Pas på med fris­telsen til at sætte ind­købte som­merblom­ster ud, da nat­te­frost stadig nemt kan forekomme.
Selv i april kan vin­teren sætte et aftryk.
%d bloggers like this: